Věstník

Věstník je informační občasník vydávaný sdružením Exulant. Jsou v něm uvedeny mj. i texty přednášek, které zazněly na proběhlých akcích. Můžete v něm najít i jiné příspěvky vztahující se většinou k danému tématu.

Věstník je OBČASNÍK, proto je vydáván nepravidelně; vychází zpravidla dvakrát ročně.

 

Stará čísla Věstníků, které nejsou na nové verzi webových stránek, jsou k dispozici na staré verzi webových stránek zde: http://exulant.evangnet.cz/stare/vestnik.htm.