21. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo věstníku obsahuje:

 • Velikonoční kázání Petra Červinského z Liberce
 • Přepis přednášky Doc Dr. Evy Melmukové na téma Proč nemůže být Mistr Jan Hus rehabilitován?
 • Článek o českých duchovních písních z&doby M.J.Husa a M.Jeronýma Pražského
 • Zpráva o stém výročí založení české evangelické obce Bohemka na Ukrajině
 • Zpráva celocírkevního kazatele ČCE pro sbory ve východní Evropě
 • Vzpomínka na faráře Bohumila Radechovského
 • Východoevropské okénko Petra Brodského
 • Vzpomínka na bratra Viléma Jirmana
 • Zpráva o stoletém výročí zelowských "svobodných"
 • Povídka z almanachu Palma věkův vydaném roku 1892
 • Malý průvodce po velké historii (Kunvaldsko)
PřílohaVelikost
ex21.pdf707.28 KB