Pozvání k odhalení pamětní desky

Srdečně zveme k ekumenické pietní slavnosti při odhalení pamětní desky evangelickému faráři Janu Jelínkovi a jeho manželce Anně do Oráčova u Rakovníka do kostela ČCE dne 18. května 2019, na 13. hodinu. Součásti slavnosti bude koncert a čtení z memoárové knihy Jana Jelínka „Pouštěj chléb svůj po vodě“. Na slavnost jsou pozvaní zástupci církví, armády, krajanských spolků a ministerstva zahraničí.   Evangelický farář Jan Jelínek byl potomkem českých exulantů. Jeho rod pochází z Podhořan u Čáslavi, jak dokládá nejstarší dohledaný matriční zápis. Exulantská rodina se usadila ve Velkém Táboře ve Slezsku, odkud po čase přesídlila do Zelówa v Polsku. Zde se v šesté exulantské generaci narodil 19. 5. 1912 Jan. Jako pětadvacetiletý byl povolán k duchovenské práci do českého evangelického sboru v Kupičově na Volyni. Zde se svou manželkou Annou, rozenou Blažkovou, se v hrozných dobách II. světové války zasloužili o záchranu mnoha lidských životů. Svou vírou v Boha, nadějí v jeho ochranu a osobní statečností odolávali brutalitě násilí v bouřlivých válečných dobách. Tamní evangelická fara se stala místem azylu mnoha pronásledovaným bez rozdílu národnosti či náboženství. Jan Jelínek je nositelem vojenských vyznamenání a medailí. V roce 2017 mu byl v „Sadu Spravedlivých“ ve Varšavě vysazen strom s pamětní deskou. Memoárová kniha Jana Jelínka „Pouštěj chléb svůj po vodě“, která vyšla v roce 2003, se stala významným informačním zdrojem pro polského spisovatele Witolda Szabłowského „Spravedliví zrádci. Sousedé z Volyně“, která  v českém překladu vyšla v loňském roce. O této knize i o Janu Jelínkovi pak napsal server Echo24.cz: https://echo24.cz/a/SZTg8/do-ruky-zbran-nevzal-cesky-knez-zachranil-na-volyni-pres-sto-lidi