Publikace

 

Všem zájemcům o problematiku pobělohorských exulantů doporučujeme následující knihy:


 Edita Štěříková  Z nouze o spasení (1992, Kalich Praha)

 

 

 Edita Štěříková  Země otců (1995, 2005, Kalich, Praha)

 

 

 

 Edita Štěříková  Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999, Kalich, Praha)

 Exulant má knihu v dostatečném množství. Cena 150,- Kč plus poštovné 
 (k dispozici u Pavla Čápa, pavel.cap[at]email.cz)


 

 Edita Štěříková  Pozváni do Slezska (2001, Kalich, Praha)

 

 

 

 Edita Štěříková  Zelów (2000, 2010 Kalich, Praha)

 Exulant má knihu v dostatečném množství. Cena 297,- Kč bez poštovného
 (k dispozici u Pavla Čápa, pavel.cap[at]email.cz)


 

 Edita Štěříková  Exulantská útočiště v Lužici a Sasku (2004, Kalich, Praha)

 

 

 

 Edita Štěříková  Stručně o pobělohorských exulantech (2005, Kalich, Praha)

 

 

 

 Edita Štěříková  Exulantský kazatel (2007, Kalich, Praha)

 

 

 

 Edita Štěříková  Jak potůček v jezeře (2009, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková  Jednota bratrská v Lešně (2012) - Exulant má knihu v dostatečném množství. Cena 100,- Kč plus poštovné (k dispozici u Jiřího Šmídy, jiri.smida[at]seznam.cz)

Edita Štěříková je vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající problematikou českého evangelického exilu, zvláště v 18. století a životními osudy emigrantských a reemigrantských rodů. Narodila se v Uljaniku v Chorvatsku v rodině čbr. evangelického faráře Antonína a Marty Blažkových. Rodiče s obětavou láskou pracovali třicet let v emigrantských a reemigrantských sborech: v Uljaniku (Chorvatsko), v Novém Městě pod Smrkem a v Nejdku u Karlových Varů. V letech 19551960 studovala na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor archivnictví. Po promoci pracovala na rozličných místech západních Čech v archivní službě a po emigraci v roce 1969 jako archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Publikuje v mnoha odborných časopisech a u nás vydala v posledních letech výše uvedené knihy.


 Oldřich Rejchrt  Paprsky kalicha v letorostech Čechů z Volyně (2006)

 Exulant má knihu v dostatečném množství. Cena 100,- Kč plus poštovné 
 (k dispozici u Jiřího Šmídy, jiri.smida[at]seznam.cz)

 


Oldřich Rejchrt — Michalovské ozvěny (1997)


Vlastimil Pospíšil — Návrat domů (2003, Exulant, Brno)


 Jan Jelínek — Pouštěj chléb svůj po vodě (Mé vzpomínky) (2003)

 

 

 


Antonín Balabán  Mé vzpomínky (Život evangelického faráře) (1993, EMAN, Heršpice u Slavkova)


 Josef Vlk  Historie Českého Boratína (2000, Forte, Ústí nad Labem)

 

 

 


 Sborník z konference "Exulant Jan Amos Komenský" v Janských Lázních v roce 2008 
 (podrobnější informace na http://heosforos.webgarden.cz/exulantska-literatura/sbornik-exulant-jan-amos.html)

 

 


 Pamětní knížka na celosvětový kongres potomků českých bratří v Zelově

 

 

 


 Pavel Smetana  Variace na jediné téma (sbírka básní)

 

 

 


Dobyvatelé divokého východu — článek uveřejněný v geografickém magazínu KOKTEJL (ročník VIII., číslo 7–8, červenec – srpen 1999). 


Zelovští reemigranti v Suchdole nad Odrou — článek uveřejněný ve Věstníku č. 28.


K dějinám osad Čechovka a Stěpanovka v Ruské federaci — uveřejněno ve Věstníku č. 28.


Bohemská kuchařka


Jiří Strejc — Zábřežský rodák
Georg Strejc — Ein Gebürtiger aus Zábřeh (Hohenstadt)


Ing. Alexandr Drbal: Kazatelé Pujmanovi z Bohemky na jižní Ukrajině
K 115. výročí založení české evangelické Bohemky


Ing. Alexandr Drbal: Česká evangelická Bohemka na Ukrajině ve válečných událostech 20. století
Seznamy účastníků válek, protinacistického odboje a vojenských misí (1904—1968)

 


PřílohaVelikost
Pospisil_-_Navrat_domu_CS.pdf2.88 MB
Jelinek_-_Poustej_chleb_svuj_po_vode_CS.pdf15.97 MB
Koktejl.pdf115.42 KB
Zelovaci_v_Suchdole.pdf1.92 MB
Cechovka-Stepanovka-Rusko.pdf7.71 MB
Bohemska_kucharka_2009.pdf451.67 KB
Dl_Veselynivka_P2013.pdf1019.33 KB
Strejc_Jiri_CZ.pdf2.75 MB
Strejc_Georg_DE.pdf1.97 MB
DrbalA_Pujmanovi_Exulant_2020.pdf1.03 MB
Vojaci-z-Bohemky.pdf5.45 MB