logo o.s. Exulant

Občanské sdružení EXULANT


Hlavní stránka

Něco o Exulantu

Stanovy

Kontakt

Připravujeme

Proběhlé akce

Věstník

Publikace

Odkazy

stránky založeny 10.11.2005


přístupů od 1.12.2005
WEBovský počítadlo1.6.2010
Doplněn věstník
č.29

11.5.2010
Aktualizace termínů chystaných akcí na rok 2010

9.12.2009
Zveřejněny informace o chystaném setkání rodu Andršů v ZelověVěstník

Věstník je informační občasník vydávaný sdružením Exulant. Jsou v něm uvedeny mj. i texty přednášek, které zazněly na proběhlých akcích. Můžete v něm najít i jiné příspěvky vztahující se většinou k danému tématu.

Věstník je OBČASNÍK, proto je vydáván nepravidelně; vychází zpravidla dvakrát ročně.


Na jaře roku 2010 vyšlo celkově 29. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

   Toto číslo věstníku obsahuje:

 • Jan Žižka z Trocnova a z Kalichu - loupežný rytíř nebo geniální vojevůdce a bojovník za pravdu
 • Článek Edity Štěříkové o významu Ježíšova kostela v Těšíně pro moravské bratry na Fulnecku a Novojičínsku
 • Evangelictví v toleranční době a dnes
 • Vzpomínka na paní Janinu Tunklovou, roz. Jelínkovou
 • Text kázání, které zaznělo na pohřbu br. faráře Jana Jelínka
 • Článek o Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské
 • Malý průvodce velkou historií: "Výstava umění české reformace (1380 - 1620)"
 • Pozvánky na zájezd o.s.Exulant do Holandska, na setkání k 340. výročí úmrtí J.A.Komenského v Kynšperku nad Ohří, na setkání mezinárodního setkání rodu Andršů, na setkání reemigrantů v Trpístech u Stříbra a na Konferenci a valnou hromadu o.s.Exulant ve Vikýřovicích

Věstník je ke stažení zde Věstník č.29


Na podzim roku 2009 vyšlo celkově 28. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant. Tento věstník je jakýmsi klasobraním toho, co se urodilo v letošním roce na poli našeho občanského sdružení.

   Toto číslo věstníku obsahuje:

 • Přemýšlení Dobroslava Stehlíka o tom, co je z odkazu minulých dob i dnes nosné a důležité
 • Přepis projevu Jakuba S. Trojana na pietním shromáždění k uctění památky popravených představitelů českého odboje, přednesený na Staroměstském náměstí 21.6.2009
 • Zpráva o činnosti o.s.Exulant v roce 2009
 • Příspěvek Evy Melmukové o Významu Rudolfova Majestátu ve srovnání s jinými evropskými pokusy o zajištění náboženské tolerance na počátku 17. století
 • Článek o 300 letech Ježíšova chrámu v Těšíně
 • Informace o Zelovských reemigrantech v Suchdole nad Odrou.
 • Informace o setkání v Trpístech u Stříbra a o vzpomínce 380.nbsp;výročí odchodu J.A.Komenského
 • Příspěvek Alexandra Drbala o dějinách osad Čechovka a Stěpanovka v Ruské federaci - neupravený článek s obrázky je ke stažení zde.
 • Malý průvodce velkou historií - Ženeva
 • Informace o připravovaném zájezdu do Amsterodamu a Naardenu a o chystaném mezinárodním setkání Andršů v Zelově
 • Věstník je ke stažení zde Věstník č.28


  27. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Článek Vlastimila Slámy "Znamení: Exulant"
  • Reformátor Jan Kalvín (1509 - 1564)
  • Luther, Kalvín, hudba
  • Veselynivka se veselila - zpráva Petra Brodského
  • Článek Františka M. Bartoše o Výročí Majestátu
  • Příspěvek Jana Bistranina o vztahu T.G.Masaryka k českým baptistům
  • Článek Vlastimila Slámy: 400 let od "Majestátu" císaře Rudolfa II.
  • List biskupa SCEAV Stanislava Piętaka k třístému výročí Ježíšova chrámu v Těšíně
  • Malý průvodce velkou historií - Bílá Třemešná, Horní Branná, Žacléř

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.27


  26. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Kázání Wiery Jelínkové pronesené na konferenci "Exulant J.A.Komenský"
  • Příspěvek Pavla Smetany o vztahu T.G.Masaryka k náboženství
  • Zamyšlení Vlastimila Slámy o smyslu českých dějin
  • Informace o proběhlé konferenci "Exulant J.A.Komenský" a o valné hromadě o.s.Exulant v Janských Lázních
  • Zpráva o činnosti občanského sdružení v roce 2008
  • Vyhlášení fotografické soutěže Rosa exularia
  • Jan Jelínek - svědectví křesťanského života
  • Referát Borise Šalaka o vlivu Jednoty Bratrské v Pobaltí
  • Zdroje genealogického výzkumu exulantské historie na území Čech před rokem 1742
  • Zpráva o proběhlém sympoziu Praxis pietatis haereticorum
  • Informace o knize "Paměti pana vikáře Šedého" - kniha obsahuje mj. celé pasáže o cestách do exulantských osad
  • Přepis proslovu J.Bistranina 21.6.2008 při pietním shromážděním k uctění památky popravy vůdců stavovského odboje na Staroměstském náměstí
  • Malý průvodce po velké historii - Český ráj
  • Pozvánka k chystanému autobusovému zájezdu do Ženevy - v roce 2009 uplyne 500 let od narození reformátora Jeana Calvina

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.26


  25. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Rozloučení s Prof. Ing. Karlem Matějkou, CSc.
  • Pozvánka na konferenci o Exulantu J.A.Komenském a na 13. valnou hromadu
  • Zprávy z Ochranova (Herrnhutu)
  • Příspěvek Pavla Andrše o reemigrantech na Nejdecku
  • Jak se muzikant Jiří Benda stal exulantem
  • Čechové na Krymu i osada Čechohrad - Jan Nepraš - článek si v celém rozsahu můžete přečíst zde
  • 100 let boratínského kostela na Volyni - článek si v celém rozsahu můžete přečíst zde
  • Kanonýr Jabůrek a čeští protestanti
  • Malý průvodce velkou historií - Lešno

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.25


  24. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Navázání na výročí Jednoty bratrské
  • Lidový duchovní zpěv u pražských husitů
  • Přednáška Miroslava Soukupa na téma Cesta české reformace
  • Vzpomínka na Mistra Pavla Stránského
  • "Kulatá" výročí Pavla Smetany a Edity Štěříkové
  • Prosím, opravte si chybné údaje v knize O.Rejchrta Paprsky kalicha v letorostech Čechů z Volyně
  • Průvodce po historii - Komenský v Amsterodamu

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.24


  23. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Přepis přednášky Pavla Smetany vztahující se k 550. výročí založení Jednoty bratrské
  • Pozvání na konferenci o.s.Exulant v Letohradě a v Kunvaldu - naleznete zde podrobné informace o konferenci
  • Zamyšlení Mgr. Miloslava Nekvasila nad osudy J.A.Komenského přednesené na minulé konferenci o.s.Exulant
  • Vyhlášení mezinárodní fotografické soutěže Ekumenická růže
  • Náčrt táborského zpěvu
  • Vzpomínka na exulanta MUDr. Karla Macka
  • Průvodce po historii - Brandýs nad Orlicí
  • Informace o kongresu v Lešně konaném 2. - 4. května 2008

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.23


  22. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Přepis přednášky Pavla Smetany na téma Odkaz exulantů z důvodů víry a svědomí pro současnou generaci
  • Informace z konference o.s.Exulant a valné hromady
  • Informace o zájezdu na Volyň
  • Informace o vydání knihy O.Rejchrta - Paprsky kalicha v letorostech Čechů z&Volyně
  • Ze života zelovského kantora J.M.Tomše
  • Česká duchovní píseň v 1415 - 1420
  • Článek o potomcích exulantů na Žitném ostrově
  • O.s.Exulant v Kostnici

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.22


  21. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Velikonoční kázání Petra Červinského z Liberce
  • Přepis přednášky Doc Dr. Evy Melmukové na téma Proč nemůže být Mistr Jan Hus rehabilitován?
  • Článek o českých duchovních písních z&doby M.J.Husa a M.Jeronýma Pražského
  • Zpráva o stém výročí založení české evangelické obce Bohemka na Ukrajině
  • Zpráva celocírkevního kazatele ČCE pro sbory ve východní Evropě
  • Vzpomínka na faráře Bohumila Radechovského
  • Východoevropské okénko Petra Brodského
  • Vzpomínka na bratra Viléma Jirmana
  • Zpráva o stoletém výročí zelowských "svobodných"
  • Povídka z almanachu Palma věkův vydaném roku 1892
  • Malý průvodce po velké historii (Kunvaldsko)

  Věstník je ke stažení zde Věstník č.21


  20. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Kázání předsedy EXULANTA Mgr. Pavla Smetany přednesené při bohoslužbách v Betlémské kapli v neděli 1. června 2005
  • Připomínka 10 let od vzniku sdružení Exulant
  • Zpráva o setkáních v Oráčově a Lešně
  • Článek o písních a zpěvu ve středověku
  • Referát o návratu potomků pobělohorských exulantů z oblasti Střelínska
  • Plné znění přednášky Dr. Edity Štěříkové, kterou přednesla na semináři historické společnosti VERITAS.
  • Věstník je ke stažení zde Věstník č.20


  19. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant.

     Toto číslo věstníku obsahuje:

  • Jan Karafiát o Mistru Janu Husovi
  • Článek o husitském zpěvu
  • Plné znění přednášky Mgr. Vlastimila Slámy o českém náboženském exilu, kterou přednesl na setkání MO Kostnické jednoty v Lysé nad Labem
  • Rozhovor s historičkou Editou Štěříkovou o tzv. době temna
  • Malý průvodce po velké historii (rodiště M.J.Husa)
  • Věstník je ke stažení zde Věstník č.19


© Občanské sdružení Exulant 2005 - 2008