2010

PROBĚHLÉ AKCE V ROCE 2010:

  • 13. února              - 2. ročník Memoriálu Jana Amose Komenského v Žacléři
  • 14. - 15. května   - evangelizační shromáždění v Kynšperku nad Ohří
  • 11. - 14. června    - setkání rodu Andršů v Zelově
  • 30. července - 1. srpna - zájezd do Amsterdamu a Naardenu při příležitosti 340. výročí úmrtí Jana Amose Komenského
  • 15. srpna               - setkání reemigrantů v Trpístech u Stříbra
  • 16. - 17. října       - konference a valná hromada o.s. Exulant ve Vikýřovicích u Šumperka

 

 O.s. EXULANT ve spolupráci s nakladatelstvím Kalich v roce 2010 vydalo reedici knihy dr. Edity Štěříkové ZELÓW.