57. číslo (1/2024) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 57. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

  • Dobroslav Stehlík: První exulantské sbory na Moravě
  • Jiří Svoboda: Prázdniny dětí ze Zelova v Čechách — 1948, 1949
  • Yvetta Krajewska: Alexander Otton Piasecki

 

Pozvánky na: Setkání reemigrantů (srpen, Trpísty) & Sjezd členů a příznivců spolku Exulant (září, Praha-Braník)

Srdečně zveme na dvě nadcházející události:

  • Setkání reemigrantů — v neděli 27. srpna 2023 od 14:00 v Trpístech
  • Sjezd členů a příznivců spolku Exulant — v sobotu 9. září 2023 od 9:30 v Praze-Braníku

Viz pozvánky:

56. číslo (2/2023) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 56. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

55. číslo (1/2023) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 55. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

54. číslo (2/2022) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 54. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

Pozvánka na členskou schůzi a konferenci spolku Exulant

Pozvánka na členskou schůzi a konferenci spolku Exulant

Konference se bude konat v sobotu 25. června 2022 ve sboru Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Rooseveltova 716/7 od 10:00 hod. Program bude věnován letošním výročím – 300 let od založení Ochranova (Herrnhutu), 100 let od prvního reemigračního transportu potomků exulantů do vlasti otců a 75 let od reemigrace Čechů z Volyně.

Členská schůze se bude konat na stejném místě od 13:00 hod. s tímto programem: ustavení členské schůze; výroční zpráva o činnosti spolku od minulé členské schůze; zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 a současný stav financí; zpráva revizní komise; různé.

K účasti srdečně zveme nejen členy  spolku, ale i další zájemce o historii.

Představení nových publikací spolku Exulant — Záznam přednášek

Představení nových publikací spolku Exulant

  • Edita Štěříková: Johann Böhner (1710–1785), moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky
  • Jan Bistranin (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala – Nevala

Záznam na YouTube je k dispozici zde:

53. číslo (1/2022) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 53. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

Nová publikace: Česká evangelická Bohemka na Ukrajině ve válečných událostech 20. století

V sekci Publikace přibyla nová kniha:

52. číslo (2/2021) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

V 52. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

Syndikovat obsah