Členská schůze — Náhradní schůze

Výbor zapsaného spolku EXULANT svolává náhradní ČLENSKOU SCHŮZI, která se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 13:00 hodin v baptistickém sboru v Praze 4, Na Topolce 14, se stejným programem jako měla mít členská schůze, která se nemohla konat v říjnu 2020. Program:

  • Ustavení členské schůze (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
  • Výroční zpráva o činnosti spolku od minulé členské schůze (6.10.2018)
  • Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019
  • Zpráva revizní komise
  • Volba členů výboru
  • Volba členů revizní komise