Konference a členská schůze 2019

KONFERENCE A ČLENSKÁ SCHŮZE 2019

Konference

 • Letošní konference se bude konat v sobotu 12. října 2019 v baptistickém sboru v Praze 4, Na Topolce 14
 • Zahájení konference bude v 10,00 hod. Po úvodních bohoslužbách uslyšíme přenášky:
 • Mgr. Jana Hudce: Vikář Rudolf Šedý a záchrana dětí z Ukrajiny ve dvacátých letech minulého století
 • Mgr. Romany Fojtové: Reemigrace potomků exulantů po 1. světové válce
 • Od 14,00 hod. se bude konat koncert žáků kytarové školy pod vedením Mgr. Pavla Čápa.

Výroční schůze

 • Výroční členská schůze se uskuteční v sobotu 12. října 2019 od 13,00 hodin v baptistickém sboru v Praze 4, Na Topolce 14.
 • Program:
 1. Ustavení členské schůze (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
 2. Udělení čestného členství spolku Exulant
 3. Výroční zpráva o činnosti spolku od minulé členské schůze (6.10.2018)
 4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 a současný stav financí
 5. Zpráva revizní komise
 6. Další informace, návrhy, diskuse