Konference a valná hromada o.s. Exulant ve dnech 6. - 7. října 2012 v Teplicích

Občanské sdružení EXULANT pořádá pravidelnou KONFERENCIkterá se tentokrát uskuteční ve dnech 6. - 7. října 2012 v kostele Českobratrské církve evangelické v Teplicích, Sládkova ulice č. 16.

Na stejném místě se koná i 17. VALNÁ HROMADA o.s. Exulant, která proběhne v sobotu 6. října 2012 po přestávce od 12,30 do 13,00 hod.

 

 

Program konference:

 

sobota 6. října 2012:

10,00 – 10,45    úvodní bohoslužby (Jan Opočenský)

11,00 – 12,00    přednáška Exulantský kazatel Jan Liberda (E.Štěříková)

Přestávka

12,30 – 13,00    valná hromada občanského sdružení

14,00 – 15,00    exulantská genealogie, přednáška, diskuse a a odpovědi na dotazy (Tomáš Stodola, Petr Hlaváček)

15,00 – 16,00    vzpomínka ke 100. výročí narození faráře Jana Jelínka (Vlastimil Pospíšil)

od 16,00           představení knihy "Jednota bratrská v Lešně", prezentace společnosti VISTAFILM s.r.o., film "Síla

                       přesvědčení"

 

neděle 7. října 2012:

9,30                  bohoslužby, kázání emeritního synodního seniora Pavla Smetany.

 

 

Ubytování si zájemci mohou zajistit v blízkém hotelu Neptun, Sládkova ul. č. 3, tel: 417 539 061; 603 574 238; email: zuzana.cernikova@volny.cz.

Noclehy v rozmezí 400 - 600,- Kč za noc.

 


 

Výbor občanského sdružení EXULANT

zve na 17. VALNOU HROMADU (výroční shromáždění),

která se uskuteční

v sobotu 6. října 2012

ve sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích, Sládkova 16

 

Pořad jednání valné hromady:

1. Ustavení valné hromady (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

2. Zpráva o činnosti sdružení za uplynulé období

3. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011 a současný stav

4. Zpráva revizní komise

5. Volba členů výboru občanského sdružení

6. Volba členů revizní komise občanského sdružení

5. Informace o připravovaných akcích sdružení

6. Diskuse, návrhy

 

Podle stanov je valná hromada nejvyšším orgánem sdružení a je schopná se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných. Nemůžete-li se valné hromady zúčastnit, je vhodné, abyste písemně zmocnili jiné členy sdružení k zastupování. Připravte si podněty pro naši další činnost.

 

Členové současného výboru: Mgr. Pavel Smetana (předseda sdružení), Mgr. Jan Bistranin, Rudolf Braha, MUDr. Josef Čáp, Ing. Dobroslav Stehlík , Jiří Šmída

 

Náhradníci výboru:Mgr. Petr Brodský, Mgr. Pavel Čáp, Ing. Alexandr Drbal, Mgr. Petr Hlaváček, Mgr. Miroslaw Jelinek, Mgr. Daniel Matějka, Jarmila Matějková, Mgr. Jiří Polma, Mgr. Vlastimil Pospíšil, Ing. Tomáš Stodola

 

Současná revizní komise: Květoslava Klimešová, Mgr. Ing. Karel Matějka