Zahajovací bohoslužby

Zahajovací bohoslužby

sestra farářka Welschen z Hernhutu s překládajícím br. Benešem