Publikace

 

Všem zájemcům o problematiku pobělohorských exulantů doporučujeme následující knihy:


Edita Štěříková - Z nouze o spasení (1992, Kalich Praha)

 

 

Edita Štěříková - Země otců (1995, 2005, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999, Kalich, Praha)

 

EXULANT MÁ KNIHU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ - 150,- Kč plus poštovné (k dispozici u Pavla Čápa - pavel.cap[at]email.cz)

 

Edita Štěříková - Pozváni do Slezska (2001, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Zelów (2000, 2010 Kalich, Praha)

 

EXULANT MÁ KNIHU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ - 297,- Kč bez poštovného (k dispozici u Pavla Čápa - pavel.cap[at]email.cz)

Edita Štěříková - Exulantská útočiště v Lužici a Sasku (2004, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Stručně o pobělohorských exulantech (2005, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Exulantský kazatel (2007, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Jak potůček v jezeře (2009, Kalich, Praha)

 

 

 

Edita Štěříková - Jednota bratrská v Lešně (2012) - EXULANT MÁ KNIHU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ - 100,- Kč plus poštovné (k dispozici u Jiřího Šmídy - jiri.smida[at]seznam.cz)

 

Edita Štěříková je vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající problematikou českého evangelického exilu, zvláště v 18. století a životními osudy emigrantských a reemigrantských rodů. Narodila se v Uljaniku v Chorvatsku v rodině čbr. evangelického faráře Antonína a Marty Blažkových. Rodiče s obětavou láskou pracovali třicet let v emigrantských a reemigrantských sborech: v Uljaniku (Chorvatsko), v Novém Městě pod Smrkem a v Nejdku u Karlových Varů. V letech 1955-1960 studovala na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor archivnictví. Po promoci pracovala na rozličných místech západních Čech v archivní službě a po emigraci v roce 1969 jako archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Publikuje v mnoha odborných časopisech a u nás vydala v posledních letech výše uvedené knihy.


Oldřich Rejchrt - Paprsky kalicha v letorostech Čechů z Volyně (2006)

 

EXULANT MÁ KNIHU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ - 100,- Kč plus poštovné (k dispozici u Jiřího Šmídy - jiri.smida[at]seznam.cz)


Oldřich Rejchrt - Michalovské ozvěny (1997)


Vlastimil Pospíšil - Návrat domů (2003, Exulant, Brno)


Jan Jelínek - Pouštěj chléb svůj po vodě (Mé vzpomínky) (2003)

 

 

 


Antonín Balabán - Mé vzpomínky (Život evangelického faráře) (1993, EMAN, Heršpice u Slavkova)


Josef Vlk - Historie Českého Boratína (2000, Forte, Ústí nad Labem)

 

 

 


Sborník z konference "Exulant Jan Amos Komenský" v Janských Lázních v roce 2008 (podrobnější informace na http://heosforos.webgarden.cz/exulantska-literatura/sbornik-exulant-jan-amos.html)

 

 


Pamětní knížka na celosvětový kongres potomků českých bratří v Zelově

 

 

 


Pavel Smetana - Variace na jediné téma (sbírka básní)

 

 

 Dobyvatelé divokého východu - článek uveřejněný v geografickém magazínu KOKTEJL (ročník VIII., číslo 7-8, červenec - srpen 1999) - Celý text naleznete v přiloženém souboru.


Zelovští reemigranti v Suchdole nad Odrou - článek uveřejněný ve Věstníku č. 28 - Celý text naleznete v přiloženém souboru.


K dějinám osad Čechovka a Stěpanovka v Ruské federaci - uveřejněno ve Věstníku č. 28 - Celý text naleznete v přiloženém souboru.


Bohemská kuchařka - viz příloha


PřílohaVelikost
Koktejl.pdf115.42 KB
Zelovaci_v_Suchdole.pdf1.92 MB
Cechovka-Stepanovka-Rusko.pdf7.71 MB
Bohemska_kucharka_2009.pdf451.67 KB
Dl_Veselynivka_P2013.pdf1019.33 KB