Pozdrav hostitele

Pozdrav hostitele

Místní farář Tomáš Molnár pozdravil účastníky