Při rozhovoru s kazatelem sboru Jednoty bratrské v Amsterodamu

Při rozhovoru s kazatelem sboru Jednoty bratrské v Amsterodamu