Konference a valná hromada o.s. Exulant 11. října 2014 v Liberci

V sobotu 11. října 2014 se uskuteční v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Liberci, Malé náměstí 7 konference o.s. Exulant.

Začátek bude ve 10:00 hodin.

Program bude věnován 600. výročí obnovení slavení večeře Páně "pod obojí". Přednášet budou doc. dr. Eva Melmuková, dr. Edita Štěříková a prof. dr. Pavel Filipi.


Na sobotu 11. října je svolaná také Valná hromada o.s. Exulant.

Program:

1. Ustavení valné hromady (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

2. Zpráva o činnsti sdružení za uplynulé období

3. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 a současný stav

4. Zpráva revizní komise

5. Projednání a schválení stanov zapsaného spolku Exulant

6. Volba výboru

6. Volba revizní komise

6. Informace o připravovaných akcích sdružení

7. Diskuse, návrhy