Konference a valná hromada o.s. Exulant ve dnech 12. a 13. října 2013 ve Vikýřovicích

Ve dnech 12. a 13. října 2013 se uskuteční v modlitebně Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích, Šumperská 272 konference o.s. Exulant.

Začátek bude v sobotu 12. října v 10 hodin.

Program je zaměřen na 400. výročí posledního kralického vydání Bible. Přednášet bude bratr kazatel Jiří Polma. Součástí konference bude výstava významných historických biblických tisků. Na programu je i vyprávění o vzniku filmu "Pod ochranou Žerotínů", který bude promítnut.

Konference bude zakončena nedělními bohoslužbami.


Na sobotu 12. října je svolaná také Valná hromada o.s. Exulant.

Program:

1. Ustavení valné hromady (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

2. Zpráva o činnsti sdružení za uplynulé období

3. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2012 a současný stav

4. Zpráva revizní komise

5. Volba jednoho člena revizní komise

6. Informace o připravovaných akcích sdružení

7. Diskuse, návrhy