Bohoslužby Evangelické akademie Praha

29. 6.
Slavnostní bohoslužby Evangelické akademie Praha (Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola) na závěr školního roku 2018/2019 s rozdáváním vysvědčení a požehnáním na prázdniny.
evangnet / web