Velkopáteční pašijové bohoslužby

19. 4. Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov
Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu, zvěstí o Kristově utrpení a oběti na kříži, s vysluhováním večeře Páně.
evangnet / web