Martin Prudký: Svaté války ve Starém zákoně

21. 3. Sborový sál u Klimenta (3.p.), Klimentská 18, Praha 1
o vztahu náboženství a násilí podle Písma. Večer s hostem, starozákonníkem z ETF UK.
evangnet