Pedagog - vedoucí zájmových kroužků

24. 11. — 2. 12. 2018 VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
evangnet / web