Věstník

47. číslo (1/2019) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 47. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

 • Joel Ruml: 100. výročí vzniku ČSR a ČCE,
 • Kateřina Šolcová: Karafiátova odpověď na Českou otázku,
 • Edita Štěříková: O počátcích herrnhutských hesel,

a mnoho dalšího.

46. číslo (2/2018) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 46. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

 • Jan Čapek: Sto let od vzniku Československého státu,
 • Jan Bistranin: Pražská defenestrace 1618,
 • Jan Malura: Evangelický kancionál Václava Klejcha,

a mnoho dalšího.

45. číslo (1/2018) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 44. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné

 • Kázání faráře CČSH Lukáše Bujny Na cestě do pravé vlastni ze setkání reemigrantů v Trpístech 27. 8. 2017,
 • Článek Reformační zásady Michala Petratura,
 • Článek Jan Jeník, český kazatel v Berlíně (1748–1827) Edity Štěříkové,

a mnoho dalšího.

44. číslo (2/2017) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 44. čísle Informačního věstníku naleznete také

 • článek Pavla Smetany František Palacký jako křesťan a náboženský myslitel,
 • článek Josefa Čápa Malý průvodce velkou historií, Památník Českým bratřím na Růžovém paloučku a Jana Amose Komenského v Litomyšli,

a mnoho dalšího.

43. číslo (1/2017) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 43. čísle Informačního věstníku naleznete také

 • Ohlédnutí za konferencí „Exulanti, vyhnanci a uprchlíci“ v Litomyšli Rut Nývltové,
 • článek Franka Metasche Vyhnáni pro slovo Boží s podtitulem Dějiny českého sboru v Drážďanech od vystěhování do současnosti,
 • článek Dietricha Meyera Návštěva císaře Josefa II. v Ochranově roku 1766,

a mnoho dalšího.

40. číslo informačního Věstníku zapsaného spolku Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

39. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

 • Václav Budovec, obránce svobody svědomí
 • O Večeři Páně (O. Macek, E. Štěříková)
 • Pozvánky na akce Exulanta
 • Zájezd v roce 2015 (17. - 20. 7. 2014 do Zelova)
 • Potomci exulantů v Labutím údolí
 • Malý průvodce velkou historií - Od Bílé hory k Waterloo
 • Informace z členské schůze v Liberci 11. 10. 2014

38. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

37. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

 • Bible a její překldání v Jednotě bratrské
 • informace o valné hromadě a konferenci v roce 2013
 • Jan Karafiát a revize kralické bible
 • Česká reformace (2)
 • Malý průvodce velkou historií - Krušné časy v Krušných horách

36. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

Syndikovat obsah