Pozvánka na členskou schůzi a konferenci spolku Exulant

Pozvánka na členskou schůzi a konferenci spolku Exulant

Konference se bude konat v sobotu 25. června 2022 ve sboru Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Rooseveltova 716/7 od 10:00 hod. Program bude věnován letošním výročím – 300 let od založení Ochranova (Herrnhutu), 100 let od prvního reemigračního transportu potomků exulantů do vlasti otců a 75 let od reemigrace Čechů z Volyně.

Členská schůze se bude konat na stejném místě od 13:00 hod. s tímto programem: ustavení členské schůze; výroční zpráva o činnosti spolku od minulé členské schůze; zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 a současný stav financí; zpráva revizní komise; různé.

K účasti srdečně zveme nejen členy  spolku, ale i další zájemce o historii.