Konference a členská schůze 2019

KONFERENCE A ČLENSKÁ SCHŮZE 2019

48. číslo (2/2019) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 48. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

Pozvání k odhalení pamětní desky

Srdečně zveme k ekumenické pietní slavnosti při odhalení pamětní desky evangelickému faráři Janu Jelínkovi a jeho manželce Anně do Oráčova u Rakovníka do kostela ČCE dne 18. května 2019, na 13. hodinu. Součásti slavnosti bude koncert a čtení z memoárové knihy Jana Jelínka „Pouštěj chléb svůj po vodě“.

47. číslo (1/2019) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 47. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

  • Joel Ruml: 100. výročí vzniku ČSR a ČCE,
  • Kateřina Šolcová: Karafiátova odpověď na Českou otázku,
  • Edita Štěříková: O počátcích herrnhutských hesel,

a mnoho dalšího.

XI. ročník Memoriálu Jana Amose Komenského — Žacléř 2019

Vážení přátelé, přijměte, prosím, pozvání na pietní setkání k 391. výročí odchodu J. A. Komenského a Českých bratří do Lešna. 

Konference 6. října 2018

V sobotu 6. října 2018 10 hodin srdečně zveme na každoroční KONFERENCI pořádanou pravidelně pro připomenutí významných událostí z dějin české reformace, českého náboženského exilu a návratu potomků pobělohorských exulantů do staronové vlasti. Více informací viz přiložený leták.

46. číslo (2/2018) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 46. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné články

  • Jan Čapek: Sto let od vzniku Československého státu,
  • Jan Bistranin: Pražská defenestrace 1618,
  • Jan Malura: Evangelický kancionál Václava Klejcha,

a mnoho dalšího.

45. číslo (1/2018) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 44. čísle Informačního věstníku naleznete mimo jiné

  • Kázání faráře CČSH Lukáše Bujny Na cestě do pravé vlastni ze setkání reemigrantů v Trpístech 27. 8. 2017,
  • Článek Reformační zásady Michala Petratura,
  • Článek Jan Jeník, český kazatel v Berlíně (1748–1827) Edity Štěříkové,

a mnoho dalšího.

Syndikovat obsah