43. číslo (1/2017) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 43. čísle Informačního věstníku naleznete také

  • Ohlédnutí za konferencí „Exulanti, vyhnanci a uprchlíci“ v Litomyšli Rut Nývltové,
  • článek Franka Metasche Vyhnáni pro slovo Boží s podtitulem Dějiny českého sboru v Drážďanech od vystěhování do současnosti,
  • článek Dietricha Meyera Návštěva císaře Josefa II. v Ochranově roku 1766,

a mnoho dalšího.

42. číslo Věstníku

Ve 42. čísle informačního věstníku najdete:

Podrobnosti o konferenci v Kynšperku a informace o chystaném zájezdu na západní Slovensko

Zájezd na západní Slovensko (24. - 26. 6. 2016)

40. číslo informačního Věstníku zapsaného spolku Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

Jsou doplněny všechny informační Věstníky od 1. čísla do 39. čísla

K dispozici jsou všechna vydaná čísla Věstníků. Více zde.

Konference a valná hromada o.s. Exulant 11. října 2014 v Liberci

V sobotu 11. října 2014 se uskuteční v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Liberci, Malé náměstí 7 konference o.s. Exulant.

Začátek bude ve 10:00 hodin.

Program bude věnován 600. výročí obnovení slavení večeře Páně "pod obojí". Přednášet budou doc. dr. Eva Melmuková, dr. Edita Štěříková a prof. dr. Pavel Filipi.


Na sobotu 11. října je svolaná také Valná hromada o.s. Exulant.

Program:

1. Ustavení valné hromady (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

2. Zpráva o činnsti sdružení za uplynulé období

38. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

37. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

  • Bible a její překldání v Jednotě bratrské
  • informace o valné hromadě a konferenci v roce 2013
  • Jan Karafiát a revize kralické bible
  • Česká reformace (2)
  • Malý průvodce velkou historií - Krušné časy v Krušných horách

Putování po "pruských" exulantských obcích 18. století ve dnech 10. - 11. května 2014

Náplní zájezdu bude návštěva historických míst, obce, kostely, hřbitovy, jejichž založení a budování je spojeno s exulanty 18. stol. V roce 2014 vzpomínáme několik výročí: Poděbrady 250 let od založení, Husinec a Tabor Welky 265. výročí od založení.

 

Program:

Sobota 10. května 2014

Syndikovat obsah