Věstník

44. číslo (2/2017) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 44. čísle Informačního věstníku naleznete také

 • článek Pavla Smetany František Palacký jako křesťan a náboženský myslitel,
 • článek Josefa Čápa Malý průvodce velkou historií, Památník Českým bratřím na Růžovém paloučku a Jana Amose Komenského v Litomyšli,

a mnoho dalšího.

43. číslo (1/2017) Informačního věstníku zapsaného spolku Exulant

Ve 43. čísle Informačního věstníku naleznete také

 • Ohlédnutí za konferencí „Exulanti, vyhnanci a uprchlíci“ v Litomyšli Rut Nývltové,
 • článek Franka Metasche Vyhnáni pro slovo Boží s podtitulem Dějiny českého sboru v Drážďanech od vystěhování do současnosti,
 • článek Dietricha Meyera Návštěva císaře Josefa II. v Ochranově roku 1766,

a mnoho dalšího.

40. číslo informačního Věstníku zapsaného spolku Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

39. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

 • Václav Budovec, obránce svobody svědomí
 • O Večeři Páně (O. Macek, E. Štěříková)
 • Pozvánky na akce Exulanta
 • Zájezd v roce 2015 (17. - 20. 7. 2014 do Zelova)
 • Potomci exulantů v Labutím údolí
 • Malý průvodce velkou historií - Od Bílé hory k Waterloo
 • Informace z členské schůze v Liberci 11. 10. 2014

38. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

37. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

 • Bible a její překldání v Jednotě bratrské
 • informace o valné hromadě a konferenci v roce 2013
 • Jan Karafiát a revize kralické bible
 • Česká reformace (2)
 • Malý průvodce velkou historií - Krušné časy v Krušných horách

36. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

35. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

31. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

30. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

 

Toto číslo Věstníku obsahuje:

 • informace o srazu rodu Andršů v Zelově
 • přednáška prof. Jakuba S. Trojana o Petru Chelčickém
 • zpráva z konference a z valné hromady občanského sdružení Exulant ve Vikýřovicích
 • článek Dobroslava Stehlíka o sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích
 • vzpominka br. faráře Amose Tejkala na své působení ve sboru ve Cvikově
 • malý průvodce velkou historií
 • další články a příspěvky

 

Syndikovat obsah