Podrobnosti o konferenci v Kynšperku a informace o chystaném zájezdu na západní Slovensko

Zájezd na západní Slovensko (24. - 26. 6. 2016)

 • azyl tisíců nekatolíků v 16. až 18. století (luteráni, kalvinisté, utrakvisté, Jednota bratrská, křtěnci)
 • Skalica, Senioca, Sobotište, Myjava, Vrbovce, Trenčín, Púchov, Star Turá, Velké Leváry
 • Podrobný program, cena, místo odjezdu a návratu, termín závazných přihlášek a další informace budou uvedeny v předvelikonočním věstníku a na webových stránkách.
 • předběžné přihlášky posílejte do konce listopadu 2015 na exulant@evangnet.cz

 

KONFERENCE A ČLENSKÁ SCHŮZE V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

Konference

 • pořádá se pravidelně pro připomenutí významných událostí z dějin české reformace, českého náboženského exilu a návratu potomků pobělohorských exulantů do staronové vlasti
 • letos se uskuteční v kostele Českobratrské církve evangelické v Kynšperku nad Ohří (Husova 63) ve dnech 17. a 18. října 2015
 • zahájení konference bude v sobotu 17. října v 10 hodin
 • program bude věnován 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa; 70. výročí reemigrace potomků pobělohorských exulantů připomene výstava "Z dějin pobělohorských exulantů", kterou připravili Edita a Otto Štěříkovi

20. členská schůze zapsaného spolku Exulant

 • sobota 17. října ve 12:30 hodin v kostele ČCE v Kynšperku nad Ohří (Husova 63)
 • program:

1. Ustavení členské schůze (prezence, volby skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu).
2. Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období.
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2014 a současný stav.
4. Zpráva revizní komise.
5. Informace o připravovaných akcích spolku.
6. Diskuse, návrhy.

 • Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, je vhodné, abyste někoho písemně zmocnili k zastupování.
 • Ubytování je možné předem zajistit prostřednictvím bratra Rudolfa Brahy na adrese: rbraha@seznam.cz nebo tel. 352 683 958.