Knihy na prodej - včetně nové publikace Edity Štěříkové o Jednotě bratrské v Lešně

Upozorňujeme na to, že je stále možné zakoupit níže uvedené knihy (ceny jsou uvedené bez poštovného):

 u Pavla Čápa - kontakt: pavel.cap[at]email.cz:

  • E. Štěříková - Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999, Kalich, Praha) - cena 150,- Kč
  • E. Štěříková - Zelów (2000, 2010, Kalich, Praha) - cena 297,- Kč

u Jiřího Šmídy - kontakt: jiri.smida[at]seznam.cz:

  • E. Štěříková - Jednota bratrská v Lešně (2012, o.s. Exulant, Praha) - cena 150,- Kč
  • O. Rejchrt - Paprsky kalicha v letorostech Čechů z Volyně (2006) - cena 100,- Kč