Vzpomínkový sjezd exulantů pro víru 8. června 2013

V roce 2013 si chceme připomenout odkaz našich předků, kteří pro víru a svobodu svědomí opustili vlast, ale i odkaz těch, kteří se v první či druhé reemigrační vlně vrátili do země otců při sjezdu potomků exulantů pro víru.

 

Vzpomínkový sjezd se bude konat 8. června 2013 v Praze.

 

Tak jako v roce 1993 se budou sjezdová setkání konat v evangelickém chrámu U Salvátora na Starém Městě a v Betlémské kapli. Věříme, že si toto datum poznamenáte a budete s účastí počítat.

Po zahajovacích bohoslužbách U Salvátora budou předneseny tři přednášky (přednášející a témata jsou v jednání) a hudební improvizace na téma bratrských písní a chorálů. V Betlémské kapli zažijeme společné bohoslužby s večeří Páně.

 

Možná, že někteří z vás doma najdou dvacetiletou fotografii tehdejších účastníků shromážděných před Husovým pomníkem na Staroměstském náměstí. Mnozí z nich odešli cestou všelikého těla, mnozí potomci se však narodili. Doufáme, že se nás sejde tolik jako v roce 1993.