Zájezd na Ukrajinu (5. - 9. července 2013) - základní program a přihláška

O.s. Exulant pořádá ve dnech 5. - 9. července 2013 zájezd na Ukrajinu do míst kolem Lucka a Rovna. Závazné přihlášky posílejte do 15.2.2013 poštou na adresu: Dobroslav Stehlík, U Hájenky 156, 788 13 Vikýřovice.

 

Základní program:

Odjezd v pátek 5. července 2013 v 11.00 hodin z Olomouce poblíž vlakového nádraží.

Pátek pozdě odpoledne: prohlídka solných dolů ve Věličce poblíž Krakova v Polsku.

Pátek večer: krátká prohlídka Krakova, případně možnost občerstvení na vlastní náklady.

Pátek večer až sobota dopoledne: odjezd z Krakova, překročení státní hranice na Ukrajinu, cesta do Malína k památníku obětem.

Sobota odpoledne a večer: odjezd do Lucka, kratší zastávka na výměnu peněz podle potřeby, možnost občerstvení, Kupičov, návrat do Lucka, večeře, ubytování.

Neděle: bohoslužby v některém sboru v Lucku, Boratín, osobní volno, prohlídka Lucka, dle možností a zájmu Ozerany nebo Michna - Sergejevka, připadně další místa.

Pondělí: Michalovka, Mirotín, Rovno, krátké zastavení ve Lvově, odjezd do ČR přes Polsko.

Úterý 9.7. dopoledne: ukončení zájezdu v Olomouci.

 

Několik poznámek k hlavním cílovým místům:

Solné doly Vělička

Jedná se o světový unikát. Solné doly ročně navštíví přes 1 milion účastníků. Vstup budeme objednávat několik týdnů předem.

I když návštěva solných dolů stojí za to, je potřeba si ji rozmyslet. Je totiž potřeba počítat se sestupem po 380 schodech do hloubky asi 62 m na výchozí místo prohlídky (to je asi jako z 19. poschodí věžáku do přízemí). Dále pokračuje asi dvouhodinová tříkilometrová prohlídka 20 "místností", při které se sestoupí asi do 120 m. Nahoru jsou účastníci výpravy vyvezeni výtahem. V solných dolech je unikátní sochařská výzdoba soch vytesaných ze soli, solné křišťálové lustry, podzemní chrám s výzdobou ze soli atd.

Ti, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nepřihlásí k návštěvě dolů, budou mít slevu 250 Kč z ceny zájezdu a budou mít možnost využít čas v Krakově (10 km od Věličky).

Malín

Česká obec vyhlazená nacisty 13. 7. 1943 - obdoba Lidic a Ležáků.

Boratín

Do roku 1947 česká obec, kde byl český evangelický sbor, v němž působil evangelický farář Antonín Balabán.

Kupičov

Česká obec, kde byl český evangelický sbor, v němž působil evangelický farář Jan Jelínek.

Luck

Zde založil český kazatel Emil Volanský baptistický sbor. Krajské město Volyňské oblasti.

Michalovka

Výchozí základna českých evangelíků i baptistů na Volyni, zejména těch, kteří se sem přestěhovali zejména ze Zelova. Původní český evangelický kostel slouží kulturním účelům. Baptistická modlitebna již nestojí.

Mirotín

Založený r. 1902 především baptisty z Michalovky a okolí. Do roku 1947 významná česká obec s českou školou a baptistickým kostelem (nyní kulturní dům).

 

Ubytování

Noc z pátku na sobotu a z pondělí na úterý strávíme cestou v autobuse včetně celního a pasového odbavení na polsko-ukrajinských hranicích. Ze soboty na neděli a z neděle na pondělí budeme mít ubytování v rodinách a ubytovacím zařízení baptistického sboru v Lucku. Všechny ubytovací prostory včetně celého objektu ubytovacího zařízení sboru jsou zásadně nekuřácké.

 

Předpokládaná cena zájezdu 3100 Kč

Cena bude upřesněna po uzavření přihlášek a nepřesáhne 3500 Kč; spíše bude nižší než předpokládaná.

Cena zahrnuje: jízdné klimatizovaným autobusem, vstupné do solných dolů ve Věličce, společný dar ubytovatelům, kytice k památníku v Malíně, případně i v Rovně, nutné režijní náklady.

Cena nezahrnuje: stravování, cestovní zdravotní připojištění.

 

Termín závazných přihlášek: do 15. 2. 2013

Zájemci o zájezd budou evidování a zařazováni v pořadí doručení přihlášek pozemní poštou na adresu: Dobroslav Stehlík, U Hájenky 156, 788 13 Vikýřovice. Dotazy jsou možné písemně na tutéž poštovní adresu nebo e-mailem na <stehlik.dobroslav@spkfree.cz>. Přihlášku si můžete zkopírovat níže nebo opsat z Věstníku. Jednou přihláškou lze přihlásit i spolucestující osobu při společné platbě.

Přihlášení do možného počtu účastníků obdrží potvrzení o zařazení do zájezdu, pokyny k úhradě zájezdu, přesné stanoviště autobusu a podobně. Pokud by počet přihlášených účastníků přesáhl možnou kapacitu autobusu, budou takovíto přihlášení zařazeni jako náhradníci a rovněž vyrozuměni.

 

Doplňující informace

Celková předpokládaná trasa zájezdu činí asi 2100 km.

V případě, že by celková cena při nepříznivém hospodářském vývoji přesáhla 3500,- Kč, zájezd bychom nepořádali. Zájezd by se nekonal rovněž v případě nedostatečného počtu včas závazně přihlášených účastníků, při zavedení vízové povinnosti nebo jiných závažných nepříznivých okolnostech.

Zájezd není vázán na členství v o.s. Exulant nebo v církvi.

Dobroslav Stehlík

 

 


 

Závazná přihláška na zájezd o.s. Exulant na Ukrajinu 5.- 9. 7. 2013

 

Jméno a příjmení ........................................... Rok narození ..................

Spolucestující při společné platbě (vztah - např.manžel, dcera, sestra apod.):

Jméno a příjmení ............................................ Rok narození ..................

 

Adresa k zaslání pokynů k platbě a dalších informací: ........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

Kontaktní údaje (E-mail, telefon)

.........................................................................................................

 

Objednávám současně vstupenku do solných dolů ve Věličce

ano - ne      (nehodící se škrtněte)

 

 Speciální požadavek (na ubytování s někým apod.):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 V(e) ....................................................... dne ........................ podpis: ......................................