Vzpomínkový sjezd exulantů pro víru 8. června 2013

Vzpomínkový sjezd se bude konat 8. června 2013 v Praze. Pozvánka je v příloze.

35. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

Memoriál J. A. Komenského v sobotu 2. února 2013 v Žacléři

Přijďte si v sobotu 2. února 2013 v Žacléři připomenout 385. výročí nuceného odchodu bratrských exulantů z vlasti a 400. výročí posledního kralického vydání Bible.

Sraz je v 10:30 hod. před budovou muzea na náměstí v Žacléři; start v 11:00 hod. u železniční zastávky. Vzpomínkové setkání bude u památníku Jana Amose Komenského na Růžovém paloučku.

Srdečně zve občanské sdružení Exulant

Zájezd na Ukrajinu (5. - 9. července 2013) - základní program a přihláška

O.s. Exulant pořádá ve dnech 5. - 9. července 2013 zájezd na Ukrajinu do míst kolem Lucka a Rovna. Závazné přihlášky posílejte do 15.2.2013 poštou na adresu: Dobroslav Stehlík, U Hájenky 156, 788 13 Vikýřovice.

 

Základní program:

Knihy na prodej - včetně nové publikace Edity Štěříkové o Jednotě bratrské v Lešně

Upozorňujeme na to, že je stále možné zakoupit níže uvedené knihy (ceny jsou uvedené bez poštovného):

 u Pavla Čápa - kontakt: pavel.cap[at]email.cz:

Vzpomínkový sjezd exulantů pro víru 8. června 2013

V roce 2013 si chceme připomenout odkaz našich předků, kteří pro víru a svobodu svědomí opustili vlast, ale i odkaz těch, kteří se v první či druhé reemigrační vlně vrátili do země otců při sjezdu potomků exulantů pro víru.

 

Konference a valná hromada o.s. Exulant ve dnech 6. - 7. října 2012 v Teplicích

Občanské sdružení EXULANT pořádá pravidelnou KONFERENCIkterá se tentokrát uskuteční 

Syndikovat obsah