Knihy na prodej - včetně nové publikace Edity Štěříkové o Jednotě bratrské v Lešně

Upozorňujeme na to, že je stále možné zakoupit níže uvedené knihy (ceny jsou uvedené bez poštovného):

 u Pavla Čápa - kontakt: pavel.cap[at]email.cz:

Vzpomínkový sjezd exulantů pro víru 8. června 2013

V roce 2013 si chceme připomenout odkaz našich předků, kteří pro víru a svobodu svědomí opustili vlast, ale i odkaz těch, kteří se v první či druhé reemigrační vlně vrátili do země otců při sjezdu potomků exulantů pro víru.

 

Konference a valná hromada o.s. Exulant ve dnech 6. - 7. října 2012 v Teplicích

Občanské sdružení EXULANT pořádá pravidelnou KONFERENCIkterá se tentokrát uskuteční 

Zájezd do Lužice 2011

Ve dnech 18. - 19. června 2011 se uskutečnil autobusový zájezd o.s. Exulant "po stopách pobělohorských exulantů v Lužici a za misijním odkazem obnovené Jednoty bratrské".

31. číslo informačního věstníku občanského sdružení Exulant

Toto číslo Věstníku obsahuje:

Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE spolku Exulant NA ROK 2015

Stanovy spolku Exulant, zapsaný spolek

(podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník)

 

Syndikovat obsah