Dožínky s písničkářem Jiřím Smržem

20. 9.
V neděli 20. září na farské zahradě opět, dá-li Bůh, proběhnou dožínky - bohoslužebné poděkování za úrodu s následným bohatým nejen kulturním programem.
evangnet / web