Vstal z mrtvých Kristus, náš Spasitel - přenos

12. 4. Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov
Kristus vstal z mrtvých, Kristus jistě vstal z mrtvých. - Oslava Kristova vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním, písněmi a modlitbami, zvěstováním evangelia při velikonočních bohoslužbách. Přenos na FB stránce https://www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/
evangnet / web