Sederová slavnost - hod beránka

9. 4. Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov
Sederová slavnost - hod beránka s připomenutím a zpřítomněním Božího činu záchrany Izraele z egyptského otroctví i připomenutím a zpřítomněním vysvobození z otroctví, které dává Boží Beránek Kristus díky své oběti na kříži. - K účasti na slavnosti je z organizačních důvodů nutné se předem závazně přihlásit.
evangnet / web