Západočeské seniorátní dny mládeže

29. — 31. 5. Rokycany
Informace u br. f. Ondřeje Pellara.
evangnet