Česko-německé bohoslužby smíření

22. 4. 2018 Evangelický sborový dům v Chebu
Srdečně zveme k česko-německým bohoslužbám smíření. Zváni jsou všichni, pro které je téma smíření důležité, ať již se jedná o smíření mezi národy, smíření mezi blízkými, či smíření sám se sebou. Bohoslužby vycházejí z litanie hnutí Kříže z hřebů (Cross of Nails, Nagelkreuz), které vzniklo v reakci na vymbobardování katedrály v Coventry v průběhu druhé světové války a po válce se rozšířilo po Evropě jako výraz touhy po vzájemném odpuštění. Bohoslužba se koná ve sboru ČCE Chebu (ul. 25. dubna 529/5) po bohoslužbách je prostor k posezení a rozhovoru.
evangnet / web