Porada mládeže

16. — 17. 3. Praha - FS ČCE Vinohrady
Tradiční porada mládeže, kde se setkají COM a předsedové SOMů a jejich mládežníci.
evangnet