Setkání kurátorů, místokurátoru a SV

17. 2. 2018
Pracovní setkání zástupců sborů (kurátorů, místokurátorů) se zástupci seniorátního výboru.
evangnet / web