Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CA

15. — 16. 3. 2019 VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS bude založen na interakčním a zážitkovém principu, kde teoretické úvahy budou podávány pouze v nezbytné míře. V první části bude věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. V následující části se budeme stručně věnovat vývojovým charakteristikám dětí, jejichž znalost je stěžejní pro správné vedení rozhovoru s dítětem. Zohlednění etických zásad a právních norem při práci s dítětem - co mohu dítěti ze své pozice skutečně slíbit? Druhá část kurzu bude zaměřena zejména na praktické dovednosti komunikace s dítětem. Bude věnována otázkám vedení rozhovoru s dětmi se syndromem CAN a CAS, otázkám věrohodnosti jejich vyjádření, prostorám pro vedení rozhovoru s dítětem a některým vhodným technikám, které jsou pro tyto účely doporučované (např. dětská kresba apod.) Procvičovat se budou některé praktické nástroje při vedení rozhovoru - vymezení cíle spolupráce, pojmenování problému, hodnocení pokroku. Vymezení role, ve které se vůči dítěti nacházím. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.
evangnet / web